Ermeni Soykırımı’nın 100. Yıl dönümünde sorularımızı Çerkes diasporası kurumlarına yönelttik. Bu tarz sorular ile kurumsal olarak karşılaşmaya hazır olmayan diaspora örgütlerinin kimi cevap verdi sorularımıza, kiminden ise maalesef cevap alamadık.
Ermeni Soykırımı’nın 100. Yıl dönümünde sorularımızı Çerkes diasporası kurumlarına yönelttik. Bu tarz sorular ile kurumsal olarak karşılaşmaya hazır olmayan diaspora örgütlerinin kimi cevap verdi ...oku
Söyleşi
Kafkas Dernekleri Federasyonu adına sorularımızı Genel Sekreter Zeki Kartal cevapladı... oku
Söyleşi
Ankara Çerkes Derneği adına sorularımızı Yönetim Kurulu Başkanı Yinal Kozok cevapladı... oku
Söyleşi
İstanbul Çerkes Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Bolat cevapladı Guşıps olarak yönelttiğimiz soruları... oku
Söyleşi
Çerkesya Yurseverleri adına Guşıps'ın sorularına Kube Nurhan Fidan cevap verdi... oku
Söyleşi
Amerika'da faaliyet gösteren Kuzey Kafkasya için Adalet Grubu (Justice for North Caucasus Group) adına sorularımızı ABD Adel Bashqawi cevapladı... oku
Söyleşi
Amerika'da bulunan Circassian Culture Institute (Cerkes Kültür Enstitüsü) adına Guşıps'ın sorularını Zack Barsik cevapladı... oku
Söyleşi
Çoğulcu Demokrasi Partisi(ÇDP) adına Guşıps'ın sorularını Genel Başkan Kenan Kaplan cevapladı... oku