Haber / Kayseri Kafkas Derneği DÇB Başkanı’nı yalanladı: “Biz özür dilemedik”
22:00 4 September 2015

DÇB Başkanı Hauti’nin de katıldığı 8 Ağustos Kaffed Başkanlar Kuruluyle ilgili tartışmalar sürüyor.

Toplantıda bulunan Kayseri Kafkas Derneği Yönetim Kurulu üyeleri yayınladıkları bildiride Sohroko Hauti’nin toplantı ile ilgili yaptığı açıklamaların “gerçek dışı ve kasıtlı çarpıtmalarla dolu” olduğunu açıkladı.

Toplantıda konuşulan konuların detaylarının da aktarıldığı açıklamada “DÇB başkanının iddia ettiğinin aksine sorularımız bu toplantıda ‘’boşa düşmüş’’ değil bilakis “yanıtsız kalmış”tır…DÇB heyeti tarafından ‘’sivri sorular’’ olarak algılanan sorular, neticede kendi söylem ve eylemlerinin izahının yapılmasını istemekten başka bir şey değildi. Bu “duruş” ve “olaylardan kaynaklı büyük endişenin dile getirilişi”, özür dilemeyi gerektirecek bir kusur değildir. Bu nedenle bahsi geçen toplantıda ‘’genç soydaşlarımız’’tanımı ile ifade edilen bizler hiç kimseden özür dilemedik. ” ifadelerine yer verildi.

Kayseri Kafkas Derneği Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklamanın tam metni şu şekilde;

08 Ağustos 2015 tarihli Kaffed başkanlar kurulu toplantısı, Ankara’da DÇB (Dünya Çerkes Birliği) başkanı Sn. Sahurokue Hauti  ve beraberindeki heyetinde katılımları ile düzenlenmiştir.

Yapılan toplantının konusu ve içeriği ile ilgili olarak, Sn. DÇB başkanı Sahurokue Hauti,Kabardey-Balkar Pravda gazetesine 26 Ağustos 2015 tarihinde bir demeç vermiştir. http://kbpravda.ru/node/7074)

Söz konusu demeçte “yapılan toplantının ilk bölümünün oldukça gergin geçtiği, gençlerin sivri sorular yönelttiği” gibi ifadelere yer verilmektedir. Devamında ise DÇB nin yaptığı faaliyetlerin ve açıklamaların Türkiye diasporası Çerkesleri tarafından yanlış anlaşıldığı dile getirilerek, ‘’genç soydaşlarımız bu anlatılanlar sonrasında, gerçekleri doğru bilmediklerini söyleyerek özür dilediler(!)’’ ifadesine yer verilmektedir.

Bahse konu toplantının içeriği ile ilgili yapılan bu açıklamalar tamamen gerçek dışı ve kasıtlı çarpıtmalarla doludur.

DÇB heyeti, toplantıdaözetle, yönetimde oldukları süre içerisinde;

Suriye’den Anavatana dönüş yapan soydaşlarımızla ilgili çalışmalar yaptıklarını;

20 Eylül tarihinin Dünya Adige Günü olarak kutlanmasını sağladıklarını ve bunun ‘’kendilerine göre çok önemli(!)’’ olduğunu;

Soçi olimpiyatlarının ‘’bilinenin aksine Çerkesler için fayda sağladığı’’nı ve Olimpiyatlarda Çerkes halkının en üst düzeyde temsil edildiğini;

Ortak alfabe geliştirilmesi konusunda çalışmalarının devam ettiğini dile getirmişlerdir.

Bu açıklamaların ardından ‘’özür dilediği iddia edilen’’ bizler;

  • DÇB nin 2000 yılına kadar Çerkeslerin geleceği adına tüzüğünde yer alan maddeler doğrultusunda başarılı çalışmalar yaptığını ancak, 2000 yılından sonra kuruluş amaç ve ilkeleri ile bağdaşmayan söylem ve eylemler ortaya koyduğunu belirterek, buna ısrarla neden devam edildiği,
  • DÇB nin ‘’DÇB ve kendine bağlı tüm kurumlar RF yanlısıdır (!)’’ söylemi ile neyi kastettiği ve bu açıklamayı yaparken neyi amaçladığı,
  • DÇB nin RF den ‘’İnternet ağında Etnisite merkezli ideolojiye bilgi ile karşı koyma’’ adı altında fon talebinde bulunmasının Çerkes halkı ve geleceği adına nasıl bir fayda(!) sağlayacağı, bu çalışmanın diaspora Çerkesleri nezdinde neden olduğu olumsuz etkilerin neden göz ardı edildiği,
  • DÇB tarafından alınan bütün kararların ve yapılan bütün açıklamaların oy birliği ile yapıldığını iddia etmelerine karşın, Kaffed’in herhangi bir bilgisi ve dahli olmadan alınan kararlar hatırlatılarak, bu usulsüz, keyfi ve şeffaflıktan uzak uygulamaların neden yapıldığı,
  • Çerkeslerin Soykırım, Sürgün, Anavatana dönüş, Suriyeli soydaşlarımızın durumu vs. gibi hangi sorunları halloldu ki Adige günü adı altında uydurma bayram günü ilan edildiği, bu günün bayram olarak ilan edilmesiyle neyin amaçlandığı,
  • Çerkes Soykırım ve Sürgününün tanınması amacıyla dünya ülkeleri nezdinde yapılan harici girişimler konusunda, DÇB ninsivil toplum kuruluşu kimliğinden uzaklaşarak, bir devlet kurumu izlenimi veren açıklamaları neden yaptığı,
  • “Anadilimizi RF koruyor” şeklindeki beyanlarda ısrarcı olan DÇB nin, Anavatanımızda anadilde eğitimin seçmeli ders haline getirilmesi konusunda neden sessiz kaldığı,
    RF nin bu uygulamasının “Çerkeslerin Anadilinin korunmasına katkı sağlamadığı, bilakis Anadilin korunmasını engellediği ve güçleştirdiği” açıkça ortada iken neden bu uygulamaya karşı bir tavır ortaya koymadığı,

gibi sorularımız ve eleştirilerimiz elbette ki tarafımızca dile getirilmiştir. (Bizler bu ve benzeri sorularımızı, eleştirilerimizi ve önerilerimizi 2014 Ağustos ayında yazılı halde kamuoyu ile de paylaşmıştık. (http://www.kayserikafder.org.tr/?s=deklerasyon) Bu sorularımızın hiçbiri DÇB heyeti tarafından cevaplanmış değildir. Dolayısıyla DÇB başkanının iddia ettiğinin aksine sorularımız bu toplantıda ‘’boşa düşmüş’’ değil bilakis “yanıtsız kalmış”tır.

DÇB başkanının ‘’genç soydaşlarımız bu anlatılanlar sonrasında, gerçekleri doğru bilmediklerini söyleyerek özür dilediler(!)’’ şeklindeki asılsız ifadesini net bir şekilde ve ısrarla yalanlıyoruz.

DÇB heyeti tarafından ‘’sivri sorular’’ olarak algılanan sorular, neticede kendi söylem ve eylemlerinin izahının yapılmasını istemekten başka bir şey değildi. Bu “duruş” ve “olaylardan kaynaklı büyük endişenin dile getirilişi”, özür dilemeyi gerektirecek bir kusur değildir. Bu nedenle bahsi geçen toplantıda ‘’genç soydaşlarımız’’tanımı ile ifade edilen bizler hiç kimseden özür dilemedik.

Bizler ,  mensubu olduğumuz kültürün birey olarak bize yüklediği toplumsal sorumluluk ve görevlerin farkında olarak,yanlış bulduğumuz her şeyi yüksek sesle dile getirmeye ve sorgulamaya devam edeceğiz. DÇB nin, Çerkeslerin hassasiyetlerini görmezden gelen tavır ve faaliyetlerinin devamı halinde, açıklanan bu tavır ve duruşumuzu, DÇB nin yapısının ve faaliyet biçimlerinin sorgulanması noktasına gelininceye kadar ısrarla sürdüreceğimizi saygıyla beyan ederiz.

Kayseri Kafkas Derneği

Yönetim Kurulu

Comments are closed.

HABER / En Çok Okunanlar