Haber / Erdoğan Boz Kafkasya’ya alınmadı – Kurumsal Tepkiler
13:16 25 Kasım 2014

Ankara Çerkes Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Guşıps yazarı Erdoğan Boz’un Kafkasya’ya girişi engellendi.

Karaçay Çerkes Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilecek olan Çerkes Halkbilim Semppozyumu’na katılmak üzere Mineralniye Vody havaalanına inen Erdoğan Boz, Rusya’ya giriş yasağı olduğunu öğrendi.

Facebook üzerinden konuyu duyuran Erdoğan Boz “Kendi anavatanıma giriş yasağım varmış… Ne hoş bir duygu… Bunu 1200 km uçtuktan sonra havaalanında öğrenmek de daha bir renk katıyor olaya… Fehim Taştekin’in geçen seneki Soçi macerası geldi aklıma. Empati yapmak hiç zor değilmiş…” dedi.

Erdoğan Boz, havaalanında parmak izinin alındığını açıklayarak, resmen suçlu muamelesi gördüğünü ve fişlendiğini söyledi. Giriş yasağının sebebi hakkında kendisine  bilgi verilmediğini de kaydeden Boz, “Kilitli bir odada bekletiliyorum, su almak için bile dışarı çıkamıyorum” dedi.

Konuyla ilgili diapora kurumlarının açıklamaları ise şöyle

Ankara Çerkes Derneği

“Yönetim kurulu üyemiz Erdoğan Boz, Karaçay-Çerkes’te gerçekleştirilecek olan Çerkes Halkbilim Sempozyumunda “Türkiye’de Yapılan Yanlış Çerkesçe Etimolojik Çözümlemeler” konulu bir sunum yapmak üzere 24 Kasım akşamı Kafkasya’ya hareket etmiştir. Gece 03.00 sularında Rusya’ya varmış, Mineralniye Vody havaalanında Rus yetkililerce giriş yasağı olduğu gerekçesiyle anavatana alınmamıştır. Giriş yasağının sebebine dair bir açıklama yapılmamıştır. 27 Kasım gecesi 02.20’de geri döneceği bilgisi verilmiştir.

Ankara Çerkes Derneği yönetim kurulu olarak; bir süredir süregelen ve en son olarak da arkadaşımızı hedef alan bu keyfi uygulamayı ve haksızlığı kınıyoruz. Diasporadaki tüm Çerkes kurumlarını ve insan haklarına duyarlı herkesi hassasiyet göstermeye davet ediyoruz. Konunun ısrarla takipçisi olacağımızı kamuoyunun dikkatine sunarız.”

İstanbul Kafkas Kültür Derneği

Ankara Çerkes Derneği yönetim kurulu üyesi sayın Erdoğan Boz, bir sempozyuma katılmak üzere birlikte yola çıktığı heyetle, 24 Kasım 2014 tarihinde Anavatan’a Mineralnye Vody havalimanına ulaştığı anda,ülkeye giriş yasağı olduğunu öğrendi. Öncesinde hiçbir açıklama yapılmaksızın alıkonulan Erdoğan Boz’a yapılan bu anlamsız ve haksız davranıştan dolayı Rusya’ yı kınıyor, yetkili kurumlarımızdan başta KAFFED olmak üzere DÇB, diaspora ve anavatandaki tüm kurum ve kişilerin konuya gereken hassasiyeti göstermesini ve takipçisi olarak, kamuoyuna bilgilendirme yapmasını rica ediyoruz.

Ankara Çerkes Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan ve Guşıps Dergisinde Yazıları bulunan Sayın Erdoğan Boz, bir sempozyuma katılmak üzere birlikte yola çıktığı heyetle, 24 Kasım 2014 tarihinde Anavatan’a Mineralnye Vody havalimanına ulaştığı anda ‘ülkeye giriş yasağı’ olduğunu öğrendi. Hiçbir açıklama yapılmadan alıkonulan Erdoğan Boz’a yapılan bu haksız davranışı kamuoyunun bilgisine sunuyor ve kınıyoruz..

Kayseri Kafkas Derneği

Ankara Çerkes Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Erdoğan Boz, bir sempozyuma katılmak üzere birlikte yola çıktığı heyetle, 24 Kasım 2014 tarihinde Anavatan’a Mineralnye Vodyhavalimanına ulaştığı anda ‘ülkeye giriş yasağı’ olduğunu öğrendi. Hiçbir açıklama yapılmadan alıkonulan Erdoğan Boz’a yapılan bu haksız davranışı kamuoyunun bilgisine sunuyor ve kınıyoruz..

Çerkes Dernekleri Federasyonu

AÇD-Ankara Çerkes Derneği’nin yönetim kurulu üyesi Sn Erdoğan Boz, bir sempozyuma katılmak üzere birlikte yola çıktığı heyetle, 24 Kasım 2014 tarihinde Anavatan’a Mineralnye Vody havalimanına ulaştığı anda, ülkeye giriş yasağı olduğunu öğrendi. Öncesinde hiçbir açıklama yapılmaksızın alıkonulan Erdoğan Boz’a yapılan bu anlamsız ve keyfi haksız davranışa asla sessiz kalmayacağımızı bildirir;
Diaspora ve anavatandaki tüm kurum- kişilerin konuya gereken hassasiyeti göstermesini rica ediyoruz.

Dr. Nusret Baş
Çerkes Dernekleri Federasyonu
Genel Başkan

Kafkas Dernekleri Federasyonu

“Ankara Çerkes Derneği Yönetim Kurulu üyesi Erdoğan Boz’un 25 Kasım 2014 Salı Günü Rusya Federasyonu Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti Beşeri Bilimler Enstitüsü tarafından Michael Ismailovıch Mizhaeva anısına düzenlenen, uluslar arası “Çerkes Dilinin Korunması, Geliştirilmesindeki Çalışmalar ve Sorunlar” isimli sempozyuma katılmak üzere Mineralnye Vody havalimanına ulaştığında, 19 Ağustos 2015 tarihine kadar ülkeye giriş yasağı bulunduğu gerekçesi ile, ülkeye girişinin engellendiğini ve aynı gün uçuş olmaması nedeniyle ertesi güne kadar havaalanında alıkonulacağını Moskova Büyükelçiliğimiz aracılığı ile öğrenmiş bulunmaktayız. Sözkonusu yasağa ilişkin herhangi bir yasal gerekçe henüz açıklanmamıştır.

Bu durum, temel insan hak ve özgürlükleri arasında yer alan seyahat özgürlüğünün açık bir ihlalidir. Daha önce de çeşitli örnekleri yaşanan bu tür engellemelerin Çerkeslerin anavatanları ile ilişki kurma haklarını da ihlal ettiği açıktır. Çerkes toplumunun bir sivil toplum kuruluşu temsilcisine yönelik bu tutum kabul edilemez ve bu tutumun acilen düzeltilmesini talep ediyoruz.

KAFFED Yönetimi olarak konu ile ilgili olayın öğrenildiği andan itibaren,  sorunun en kısa sürede çözümü için Dışişleri Bakanlığı, anavatandaki yetkililer ve Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş, gelişmeler kamu oyu ile paylaşılacaktır.

Hem Türkiye Cumhuriyeti hem de Rusya Federasyonu yetkililerini bu olayın demokrasi ve insan haklarına saygı çerçevesinde çözümlenmesine katkıda bulunmaya ve tekrarının önlenmesi için de gerekli adımları atmaya çağırıyoruz.”

Kafkasya Forumu

Sınır Ötesine Taşan Zorbalık !

Ankara Çerkes Derneği Yönetim Kurulu üyesi Erdoğan Boz’un, Karaçay-Çerkes’te gerçekleştirilecek olan Çerkes Halkbilim Sempozyumunda “Türkiye’de Yapılan Yanlış Çerkesce Etimolojik Çözümlemeler” başlıklı sunumunu yapmak üzere dün gece Rusya’ya vardıktan sonra, Mineralniye Vody havaalanında tutularak, Kafkasya’ya girişi engellenmiştir. Kendisine herhangi bir açıklama yapılmamış olup, parmak izi alınmış ve suçlu muamelesi yapılarak 27 Kasım’a kadar bekletileceği bildirilmiştir.

Rusya dışında yaşayan Kafkasyalıların ve Kafkasyalıların güncelini yakından takip edip Putin’in Rusyası ile aynı cümleleri kurmayanların, Rusya’ya giriş engeliyle karşılaştığı ilk hadise bu değil ne yazık ki. Rusya yönetimi, kendi siyasi sınırları içerisindekilere uyguladığı baskıyı, Kafkasya’ya dair özgür siyaset üreten diasporadaki kurum ve kişilere de yöneltmeye çalışmaktadır.

Ankara Çerkes Derneği yönetim kurulu üyesi sayın Erdoğan Boz’a yapılan bu haksızlığın, diaspora faaliyetlerini engellemeye yönelik olduğunun farkındayız. Rusya’nın Kafkasya üzerindeki baskıcı siyasi tavrının ülke sınırlarına kadar varması, diasporadaki kişi ve kurumları pasifize etmek bir yana, mücadele ruhunu güçlendirecektir. Kafkasya Forumu olarak, Erdoğan Boz’un yanındayız ve Rusya yönetiminin sınırlara taşıdığı zorbalığı öfkeyle kınıyoruz!.

İstanbul Çerkes Derneği

Bir sivil toplum örgütü olan Ankara Çerkes Derneği Yönetim Kurulu üyesi Erdoğan Boz’un 25 Kasım 2014 Salı Günü Rusya Federasyonu Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti Beşeri Bilimler Enstitüsü tarafından Michael Ismailovıch Mizhaeva anısına düzenlenen, uluslararası “Çerkes Dilinin Korunması, Geliştirilmesindeki Çalışmalar ve Sorunlar” isimli sempozyuma katılmak üzere Mineralnye Vody havalimanına ulaştığını, ancak kendisinin 19 Ağustos 2015 tarihine kadar ülkeye giriş yasağı bulunduğu gerekçesi ile ülkeye girişinin engellendiğini ve ertesi güne kadar havaalanında alıkonulacağını öğrenmiş bulunmaktayız.

Bu durum, genelde temel insan hak ve özgürlüklerinin, özelde seyahat özgürlüğünün açık bir ihlalidir. Ankara Çerkes Derneği Yönetim Kurulu üyesi Erdoğan Boz’a yönelik bu keyfi ve hukuksuz tutumu kınıyoruz.

Benzerlerine sıklıkla rastladığımız, Rusya Federasyonu’nun temel hak ve özgürlüklere yönelik baskı politikalarının uzun süredir devam ettiğine üzülerek tanık olmaktayız ve bundan derin endişe duymaktayız. Kafkasya bölgesinde uzun süredir devam eden insan hakları ve evrensel hukuku hiçe sayan uygulamalara bir an önce son verilmesini ve devamının yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını Rusya Federasyonu yetkililerinden talep ediyoruz.

Demokratik Çerkes Hareketi 

Rusya, Bir Çerkesi Daha Kafkasya’ya Almıyor!

Ankara Çerkes Derneği, YK Üyesi Erdoğan Boz’un Karaçay-Çerkes’te düzenlenecek olan bir sempozyuma katılmak için giriş yapmak istediği Anavatan Kafkasya’ya Rus yetkililerce alınmadığına dair bir açıklama yayımladı.

Bilindiği gibi; Erdoğan Boz, geçen dönem Kaffed başkanlık seçimlerine katılmıştı. DÇH olarak, diğer aday olan mevcut başkan Yaşar Arslankaya’yı desteklemiştik. Bu seçimin ardından Erdoğan Boz, DÇH’nin Soçi Olimpiyatları ile ilgili düzenlediği panele konuşmacı olarak katılmış, konuğumuz olmuştu.
Her türden anti-demokratik uygulamaya ilkesel olarak karşı duran temel anlayışımız nedeniyle; Erdoğan Boz’a veya herhangi bir insanımıza yapılan bu uygulamayı esefle kınıyoruz.
Rus yetkililerin Erdoğan Boz’a giriş yasağı koymasının nedenlerini ivedilikle açıklamasını, sebep olunan mağduriyetin acil olarak giderilmesini ve Rusya’nın bir süredir kendisine muhalif olanlara yönelik buna benzer anti-demokratik tutumlarından vazgeçmesini beklemekteyiz.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
HABER / En Çok Okunanlar