ermeni soykırımı foto 1
Çerkes Diasporasına Ermeni Soykırımını sorduk
0:00 1 Mayıs 2015

Geçen yıl 24 Nisan’ın hemen ardından Mayıs 2014’de “Ermeni Soykırımı ve Çerkesler” adlı bir dosya hazırlamıştık.

Ermeni Diasporasının güçlü örgütlerinden AGBU’un (Armenian General Benovolent Union – Uluslararası Ermeni Hayırseverler Birliği) Avrupa Direktörü Nicolas Tavitian ile yaptığımız söyleşi ile; Ermeni Soykırımı’nı, diasporanın taleplerini ve Ermeni Diasporasındaki Çerkes algısını dert edinmiş, arşive geçecek bir sohbet gerçekleştirmiştik.

Yine Ermeni Soykırımı ve Diyarbakır’da yaşananlar üzerine akademik çalışmalarını sürdüren Uğur Ümit Güngör ile; Diyarbakır Valisi Dr. Reşit’in(Çerkes) Diyarbakır Ermenilerine yaptıklarını, Diyarbakır’da Çerkes Reşit Bey’e bağlı Çerkes birliklerini ve Ermeni Soykırımı esnasında Çerkeslerin tutumunu incelemeye çalışmıştık.

Ayrıca Guşıps köşe yazarları konu hakkında bir çok yazı yazmıştı.

Bu yıl ise, Ermeni Soykırımı’nın 100. Yıl dönümünde sorularımızı Çerkes diasporası kurumlarına yönelttik. Bu tarz sorular ile kurumsal olarak karşılaşmaya hazır olmayan diaspora örgütlerinin kimi cevap verdi sorularımıza, kiminden ise maalesef cevap alamadık.

3 genel soru sorduk iletişim kurduğumuz kurumlara;

– Soykırım yasamış bir toplum adına faaliyet yürüten bir sivil toplum örgütü olarak 100. yılında Ermeni Soykırımı iddiaları ve güncel tartışmalar hakkında görüşünüz nedir?

– Ermenilerin Anadolu’dan koparıldığı 1915 döneminde Çerkeslerin bu olaylara dahli de zaman zaman gündeme geliyor. Sizin bu konudaki görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?

– Ermeni toplumunun Soykırım ile ilgili yürüttüğü çalışmalar sizce Çerkes sivil toplumu tarafından bir örneklik teşkil eder mi?

Politik gündemin oldukça yoğun olduğu Türkiye’de, ağır adımlarla da olsa siyasallaşma emareleri gösteren Çerkes diasporasının ülkenin belli başlı konularında (hele kendisini yakından ilgilendiren konularda) bu tarz sorular ile karşılaşması muhtemel. Bizi bu soruları sormaya iten ana saiklerden birisi de, diasporanın siyasallaşma sürecine küçük de olsa bir katkı sunmak ayrıca Ermeni Soykırımı hakkında kurumların fikirlerini görünür kılmaktı.

Sorularımızı; Kafkas Dernekleri Federasyonu, Çerkes Dernekleri Federasyonu, Kafkasya Forumu, Çoğulcu Demokrasi Partisi(ÇDP), Abhaz Dernekleri Federasyonu, Kafkas Vakfı, Ankara Çerkes Derneği, İstanbul Çerkes Derneği, İstanbul Kafkas Kültür Derneği, Circassian Culture İnstitute (Çerkes Kültür Enstitüsü-ABD), Kuzey Kafkasya için Adalet Grubu (Justice for North Caucasus Group-ABD), Çerkesya Yurtseverleri, Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği, Kayseri Kafkas Derneği, Düzce Adıge Kültür Derneği ve Samsun Çerkes Derneği’ne gönderdik. Gelen cevapları dosyamız içerisinde bulacaksınız. Geri dönüş yapmayan örgütlerin, gönderdikleri takdirde cevaplarını dosyamıza dahil edeceğimizi de buradan duyurmuş olalım.

“Konuşan, tartışan, arayan toplum yaşayan toplumdur” şiarı, dosyayı hazırlamamızda bize mihmandarlık etti. Umarız hep birlikte konuşmaya, tartışmaya ve aramaya devam ederiz.

Guşıps olarak her dosyamızın sonunda yaptığımız çağrıyı yaparak açıyoruz “Çerkes Diasporasına Ermeni Soykırımını sorduk” adlı dosyamızı…

Konu ile ilgili eleştiri, öneri ve görüşlerinize her zaman açık Guşıps sayfaları…

İletişim: info@gusips.net

 

 

 

 

Söyleşi
zeki kartal
Kafkas Dernekleri Federasyonu adına sorularımızı Genel Sekreter Zeki Kartal cevapladı... oku
Söyleşi
furkan dzapş
Kafkasya Forumu aktivisti Furkan Dzapş Kafkasya Forumu adına cevapladı Guşıps'in sorularını... oku
Söyleşi
Yinal
Ankara Çerkes Derneği adına sorularımızı Yönetim Kurulu Başkanı Yinal Kozok cevapladı... oku
Söyleşi
Gökhan-İÇD
İstanbul Çerkes Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Bolat cevapladı Guşıps olarak yönelttiğimiz soruları... oku
Söyleşi
nurhan fidan
Çerkesya Yurseverleri adına Guşıps'ın sorularına Kube Nurhan Fidan cevap verdi... oku
Söyleşi
adel
Amerika'da faaliyet gösteren Kuzey Kafkasya için Adalet Grubu (Justice for North Caucasus Group) adına sorularımızı ABD Adel Bashqawi cevapladı... oku
Söyleşi
zack barsik
Amerika'da bulunan Circassian Culture Institute (Cerkes Kültür Enstitüsü) adına Guşıps'ın sorularını Zack Barsik cevapladı... oku
Söyleşi
kenan
Çoğulcu Demokrasi Partisi(ÇDP) adına Guşıps'ın sorularını Genel Başkan Kenan Kaplan cevapladı... oku